Aplikacja do wystawiania faktur
StartInvoice

Opis projektu

StartInvoice jest prostą i czytelną aplikacją umożliwiającą wystawianie faktur oraz sprawdzanie stanu płatności za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Szczegóły projektu

Platforma: Windows
Date: 15.09.2014
Client: KPW Group Sp. z o.o.